رئیس سازمان ملی استاندارد ایران مطرح کرد:
ضرورت استراتژی واحد بین دستگاه ها برای دستیابی به غذای سالم

«نیره پیروزبخت» روز دوشنبه در نخستین همایش ایمنی مواد غذایی در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران، از عزم جدی همه دستگاه‌های حاضر در این همایش برای پایش ایمنی مواد غذایی خبر داد و این هم افزایی را برای دستیابی به اهداف، مثبت ارزیابی کرد.
وی با تاکید بر تدوین استانداردهای ملی ایمنی غذایی، افزود: با تنظیم مقررات فنی، همه برنامه‌هایی که برای ایمنی غذا تدوین می‌شود می‌تواند به صورت واحد در کشور اجرایی شود.
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به تشکیل کمیته هادی ایمنی غذایی، اظهار داشت: فعالیت‌ها و اقدام‌های این کمیته مورد بررسی قرار خواهد گرفت و سال آینده گزارش عملکرد آن را ارائه خواهیم داد.
پیروزبخت با بیان اینکه کشاورزان باید به راه‌های بهینه برای دستیابی به ایمنی غذا دسترسی داشته باشند، گفت: در این زمینه ایجاد ساختاری برای پیش بینی ارزیابی ریسک از مزرعه تا سفره بسیار مهم است.
سازمان ملی استاندارد گزارش داد: این همایش با حضور استاندار تهران، برخی نمایندگان مجلس، نمایندگان اتاق بازرگانی، مدیران دفتر سلامت غذای وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و همچنین جمعی از متخصصان صنعت غذای کشور برگزار شده است.
 
منبع: ایرنا