دومین کارگروه توسعه مدیریت استاندارد در استان مرکزی برگزار شد

ایران اکونومیست-مهناز جعفریان، مدیر کل استاندارد استان مرکزی به همراه علی خلیلی، مدیر کل دیوان محاسبات استان مرکزی، از واحد تولیدی فرآورده های لبنی واقع در شهر اراک و واحد تولیدی فرش ماشینی واقع در شهرستان دلیجان، بازدید و از نزدیک درجریان نحوه فعالیت و کنترل کیفیت خط تولید چند نوع فرآورده لبنی قرار گرفتند .

در جریان این بازدید، مدیران واحد تولیدی مذکور بر حمایت از بخش خصوصی فعال در عرصه کیفیت و تحت نظارت سازمان های نظارتی و ایجاد اشتغال در کنار حفظ و استمرار ایمنی و سلامت ، برای رسیدن به هدف اطمینان بخشی به مصرف کنندگان از تولیدات ملی تاکید داشتند.