مديركل استاندارد فارس خبر داد:
تدوين استانداردهاي گردشگري در فارس

ایران اکونومیست-مرتضي رهنما در جلسه شوراي استاندارد استان كه با حضور رئيس سازمان ملي استاندارد ايران و استاندار فارس در شيراز برگزار شد، بيان كرد: يك‌هزار و ٤٠٠ واحد توليدي و خدماتي در استان فارس تحت پوشش اداره‌كل استاندارد قرار دارند كه ١٥ درصد از آنها تقاضاي استاندارد تشويقي را داده‌اند .

وي با بيان اينكه فارس به لحاظ توليد، جزء رده‌هاي بالاي كشور محسوب مي‌شود، افزود: فارس در بخش بازرسي، نمونه برداري و انجام آزمون نيز ازاستان‌هاي فعال كشور است .

مديركل استاندارد فارس ادامه داد: علي‌رغم ركود در شرايط فعلي، ميزان برداشت از نمونه برداري‌هاي واحدهاي استاندارد در استان كاهش نيافته است .

رهنما به ارتباط دو سويه این اداره کل با تشكل‌هاي خصوصي و مراكز علمي اشاره كرد و سپس به تشريح برخي اقدمات اين اداره‌كل و موفقيت‌هاي حاصل شده در زمينه مصالح ساختماني و فعال سازي واحدهای توليدي پرداخت .

وي اضافه كرد: از سال گذشته با نگاه مثبت استاندار فارس، اين امكان فراهم شده كه با مراجعه به استاندارد مجوز ظرفيت خالي براي استفاده واحدهاي توليدي صادر شود. سال گذشته ٥٦ مجوز و از ابتداي سال جاري تاكنون نيز ٢٦ مورد مجوز صادر شده است .

مديركل استاندارد فارس همچنين به ميز خدمت و ارائه خدمات الكترونيكي به ارباب رجوع در اين اداره‌كل اشاره و عنوان كرد: سازمان ملي استاندارد ايران در زمينه ارائه خدمات الكترونيكي از سازمانهاي پيشرو است .

وی يادآور شد: در زمينه استاندارد آسانسور و وسايل بازي مشكلات عديده‌اي وجود داشت كه امروز با ارائه خدمات الكترونيكي بخش زيادي از اين مشكلات رفع شده است .