در پاسخ به مهر اعلام شد
پرونده برادر رییس جمهور در نوبت تجدید نظر است

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده های برادر رییس‌جمهور در دادگاه تجدید نظر و همچنین دادسرا به کجا رسید؟ گفت: پروندها به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و در نوبت رسیدگی است و بخشی از این پرونده همچناپ در دادسرا است.

پرونده برادر رییس جمهور در نوبت تجدید نظر است

وی در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار در خصوص آخرین وضعیت پرونده عراقچی و اینکه آیا تعیین وقت شده است، بیان کرد: این پرونده بن دلیل نقص به دادسرا ارسال شده است.