بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸
واگذاری باقیمانده سهام دولت در روز‌های آینده
واگذاری باقیمانده سهام دولت در روز‌های آیندهبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان خصوصی سازی؛ ​ میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در خصوص مصوبه اخیر هیئت واگذاری مبنی بر واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های بزرگ افزود: ارزش کل این میزان سهام، ​ بالغ بر ۵۲ هزار میلیارد تومان است که به تعبیری، ​ بزرگترین خصوصی سازی سال ۹۸ خواهد بود.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی اضافه کرد: بر این اساس از میان شرکت‌هایی که آماده واگذاری هستند در روز‌های آینده فرایند واگذاری تعدادی از آن‌ها آغاز خواهد شد که سهام این شرکت‌ها به صورت بلوکی و یکجا و کاملا نقد واگذار می‌شود.
پوری حسینی در خصوص واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های مخابرات ایران و کشتیرانی نیز گفت: در حال حاضر مصوبه‌ای برای واگذاری سهام دولت در این شرکت‌ها توسط هیئت واگذاری صادر نشده است.
وی همچنین در خصوص سایر واگذاری‌های این سازمان اظهار داشت: نزدیک به ۶۰۰ بنگاه غیربورسی در سبد واگذاری‌های این سازمان قرار دارند که عمدتا در نیمه دوم سال ۹۸ مراحل قیمتگذاری و عرضه آن‌ها انجام خواهد شد.
رئیس کل سازمان خصوصی سازی با اشاره به این که از ۱۰۰ درصد مزایده‌هایی که در ۱۸ سال گذشته توسط این سازمان برگزار شده است، فقط حدود ۱۲ درصد با موفقیت همراه بوده اند، گفت: بر اساس آئین نامه قیمتگذاری سهام دولت، احراز اهلیت جزو اختیارات و وظایف سازمان خصوصی سازی نیست.
وی افزود: تصویب قیمت پایه، تعیین اهلیت و شرایط واگذاری از وظایفی است که هیئت واگذاری بر عهده دارد.
پوری حسینی در خصوص عملکرد هیئت واگذاری در راستای اجرای سیاست خصوصی سازی گفت: این هیئت بسیار حرفه‌ای و تخصصی و کارشناسی درباره قیمتگذاری و تعیین اهلیت خریداران رفتار کرده و با علم به همه جوانب امر اقدام به تعیین قیمت پایه کرده است، و حتی در برخی موارد قیمت‌های پایه تعیین شده بالاتر از حدم معمول بوده است.