جان باختن محیط بان هرمزگانی در حین ماموریت

به گزارش خبرگزاری مهر،» بهروز رخش بهار» از محیط بانان برجسته استان هرمزگان بود که شب گذشته (۱۲ خرداد) در حین مأموریت جان خود را از دست داد.

جان باختن محیط بان هرمزگانی در حین ماموریت

محیط بان «رخش بهار» یکی از محیط بانان برجسته استان هرمزگان بود که در حین مأموریت در اثر سانحه رانندگی در ارتفاعات منطقه حفاظت شده گنو دار فانی را وداع گفت.