عرضه بیش از ۱۰۰ هزار تن فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژِی

عرضه بیش از ۱۰۰ هزار تن فرآورده هیدروکربوری در بورس انرژِیبه گزارش سنا؛ کالا‌های آیزوریسایکل، آیزوفید، حلال ۴۰۲ و حلال ۴۰۴ پالایش نفت تبریز، آیزوریسایکل، بلندینگ نفتا حلال ۴۱۰ و نفتای سنگین تصفیه نشده پالایش نفت شیراز، برش سنگین، گاز بوتان صنعتی، گاز مایع صنعتی و هگزان پتروشیمی بندر امام، حلال ۵۰۲ و حلال ۵۰۳ پتروشیمی بیستون، ریفورمیت پتروشیمی بوعلی سینا و سی او پالایش نفت آبادان در رینگ داخلی بورس انرژی ایران عرضع می‌شوند.
امروز همچنین سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک، سوخت هوایی (اِی تی کی) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اراک به مقصد ارمنستان، گاز مایع پالایش نفت شازند در رینگ بین الملل به مقصد ارمنستان، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد عراق، نفت سفید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت کرمان به مقصد پاکستان، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد افغانستان، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت اصفهان به مقصد عراق، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت تبریز به مقصد عراق، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت کرمان به مقصد پاکستان، نفت گاز (گازوئیل) شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران در رینگ بین الملل از انبار نفت مشهد به مقصد افغانستان، برش سنگین شرکت نفت ستاره خلیج فارس و گاز مایع پالایش نفت اصفهان در رینگ بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه خواهند شد.