باشگاه‌های پاس همدان و شهرداری بندرعباس محکوم شدند

ایران اکونومیست-به نقل از فدراسیون فوتبال، با توجه به شکایت حجت الله دستنبو از باشگاه پاس همدان، کمیته وضعیت بازیکنان دعوی خواهان را ثابت دانسته و مستندا به ماده ۱۹۸ آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۱۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان را صادر کرد.

همچنین در پی شکایت بهنام فراهانی از باشگاه شهرداری بندرعباس، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲۸۷/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

گفتنی است، آرای صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.