مصدومیت ملی پوش کاراته در سانحه رانندگی

مصدومیت ملی پوش کاراته در سانحه رانندگیایران اکونومیست- فاطمه چالاکی ملی پوش کشورمان در سانحه تصادف در مازندران دچار مصدومیت شد.

این ملی پوش کشورمان در این حادثه دچار پارگی قرنیه چشم شد و قرار است امروز در بیمارستان فارابی تحت عمل جراحی قرار گیرد.