طبق اعلام بانک مرکزی؛
نرخ ۴۷ ارز بین بانکی در چهارم خرداد ۹۸

ایران اکونومیست-  بانک مرکزی امروز نرخ ۴۷ ارز بین بانکی را اعلام کرد که بر این اساس ۱۰ ارز بین بانکی ثابت ماند، ۲۹ ارز افزایش و ۸ ارز کاهش یافت.