مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه مطرح کرد؛
خطوط ۶ و ۷ مترو هر کدام برای تکمیل به ۳ هزار میلیارد تومان نیاز دارند

بودجه مورد نیاز ۳ هزار میلیاردی، برای هر کدام ازخطوط ۶ و ۷ متروایران اکونومیست- علی امام مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه در پاسخ به این سوال که چه مقدار منابع مالی و تجهیزات برای تکمیل خطوط ۶ و ۷ مترو مورد نیاز است، اظهار کرد: با توجه به تغییر قیمت‌های ایجاد شده در سال گذشته، افزایش قیمت روی همه کالا‌ها از جمله تجهیزات کارهای مترویی تاثیر گذاشته است.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه برآورد‌هایی که در گذشته داشتیم تغییر پیدا کرده است، افزود: در حال حاضر برآورد‌های جدیدی را باید انجام دهیم.

مدیرعامل شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با بیان اینکه  برای تکمیل هرکدام از خطوط ۶ و ۷ حدود ۳ هزار میلیارد تومان بودجه مورد نیاز است، گفت:  در خط ۷  سه هزار میلیارد تومان برای عملیات ساختمانی و تجهیزات مورد نیاز است.

امام تصریح کرد: خط ۶ علاوه بر ۳ هزار میلیارد تومان برای تجهیزات، حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هم برای تکمیل عملیات ساختمانی نیاز دارد که باید تأمین شود.