صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید

صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید

ایران اکونومیست-   «محمدحسین مقیسه»  افزود: پس از افزایش سرمایه صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال 94 از 35 میلیارد به 75 میلیارد تومان، فضایی برای پذیرش ریسک های جدید فراهم شد.
به گفته وی برپایه رویه های حاکم بر صندوق های ضمات سرمایه گذاری در جهان در شرایط نرمال اقتصادی می توان بین پنج تا 6 برابر سرمایه موجود، ضمانت نامه صادر کرد.
وی اظهار داشت: در سال های گذشته صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک علاوه بر صدور ضمانت نامه های اعتباری، ضمانت نامه های پیمانکاری را نیز به سبد محصولات خود اضافه کرد که به ثبت رشدهای خوبی منجر شد.
مقیسه ادامه داد: رشد مبالغ صدور ضمانت نامه در این صندوق در سال های 94، 95 و 96 به ترتیب 26، 67 و 44 درصد بود اما به دلیل شرایط خاص اقتصادی پارسال رشد منفی 19 درصدی به ثبت رسید.
وی با یادآوری صدور نخستین ضمانت نامه این صندوق در سال 86، خاطرنشان کرد: 77 درصد کل ضمانت نامه های صادره مربوط به عملکرد سه سال گذشته بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با تشریح دلایل رشد منفی سال گذشته، بیان داشت: پارسال فضای کسب و کار و تولید کشور خوب نبود و تولیدکنندگان با مشکلات متعدد و محدودیت منابع بانکی مواجه بودند.
وی با بیان اینکه عملکرد صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تابعی از تفاهم واحدهای صنفی با نظام بانکی است، ادامه داد: کاهش سقف اعتبارات و افت درخواست ها برای تامین مالی، یکی از دلایل اصلی کاهش صدور ضمانت نامه است.
مقیسه اضافه کرد: پارسال دولت و به ویژه وزارت صنعت تصمیم گرفت تا ضمن حفظ شرایط موجود، برای فعالسازی واحدهای راکد و نیمه فعال کشور اقدام کند.
وی گفت: به این ترتیب، صدور ضمانت نامه برای طرح های ایجادی به حداقل رسید و تمرکز کار بر صدور ضمانت نامه برای تامین سرمایه در گردش و طرح های توسعه ای قرار گرفت.
این مسئول وزارت صنعت یادآوری کرد: اندک طرح های ایجادی که پارسال ضمانت نامه دریافت کردند طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد در مناطق کمتر برخوردار به ویژه در استان های ایلام، خراسان جنوبی و کرمان بودند.
وی افزود: اولویت های بعدی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تامین سرمایه در گردش برای افزایش تولید واحدها به ویژه واحدهای صنعتی صادرات محور و دانش بنیان بود.
مقیسه خاطرنشان کرد: پارسال در مجموع 293 فقره ضمانت نامه به ارزش دو هزار و 140 میلیارد ریال از سوی این صندوق صادر شد.
وی گفت: از سال 86 و آغاز فعالیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک تا پارسال، افزون بر 10 هزار میلیارد ریال ضمانت نامه برای هزار و 809 بنگاه صنعتی کوچک صادر شد که 70 درصد آنها مربوط به سه سال گذشته بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک اظهار داشت: 40 درصد ضمانت نامه های صادره در این سال ها مربوط به طرح های ایجادی، 40 درصد تامین سرمایه در گردش و 20 درصد دیگر طرح های توسعه ای و ضمانتنامه های پیمانکاری بوده است.
وی بیان داشت: پارسال این صندوق موفق به صدور ضمانت نامه به میزان 6 برابر سرمایه موجود خود شد، این رقم در صندوق های با کارکرد مشابه در ژاپن و کره جنوبی با ریسک های پایین بین هفت تا 9 برابر است.
مقیسه ادامه داد: نرخ نکول و معوقات در صندوق های ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در کره و ژاپن فقط چهار درصد است، اما این رقم در ایران 20 درصد است و به عبارتی یک پنجم ضمانت نامه های صادره خسارتی می شوند.

* افزایش سرمایه صندوق
وی گفت: پارسال و با پیگیری های انجام شده، مصوبه هایی از کمیسیون اقتصادی دولت برای افزایش سرمایه صندوق اخذ شد اما به دلیل محدودیت منابع در عمل محقق نشد، اما امسال با حمایت وزیر صنعت و همکاری سازمان برنامه و بودجه، افزایش سرمایه صندوق به عنوان یک بند کلی در قانون بودجه لحاظ شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به سرمایه 110 میلیارد تومانی فعلی صندوق اشاره کرد و افزود: پیشنهاد این صندوق افزایش سرمایه آن به 500 میلیارد تومان بود تا بتواند دست کم پنج برابر این رقم ضمانت نامه صادر کند.
وی درباره درآمدهای صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک نیز گفت: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک 100 درصد حمایتی و توسعه ای است. به طور مثال در سال 96 مجموع درآمدهای آن از محل صدور ضمانت نامه فقط سه میلیارد تومان بود.
مقیسه خاطرنشان کرد: همان سال این صندوق مجبور به پرداخت خسارت حدود سه میلیارد تومانی برای یک فقره ضمانت نامه صادره خود شد که واحد صنعتی مربوطه نتوانسته بود به تعهد خود عمل کند.
بیست و چهارم آذر 1383 قانون تاسیس «صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک» زیر نظر وزارت صنایع و معادن وقت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اساسنامه صندوق در سال 1384 مصوب هیات دولت شد و صندوق پس از آغاز به کار در سال 1385، نخستین ضمانت‌نامه خود را در سال 1386 صادر کرد.