سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شد

سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شدایران اکونومیست-  در حکم نعمتی آمده است: نظر به تخصص، تعهد و تجربیات ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم، به سمت سرپرست دبیری فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران منصوب می شوید.
انتظار دارم با جدیت نسبت به پیگیری مسئولیت های مدیریتی خود در این سمت مطابق ضوابط و مقررات موضوعه کوشا بوده و به لطف خداوند بزرگ در خدمتگزاری به ورزش ملی کشور موفق باشید.
همچنین نعمتی در نامه ای از زحمات رضا لایق دبیر پیشین فدراسیون کشتی تقدیر کرد.