مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری:
خودروهای کارکرده جایگزین تاکسی های فرسوده می شوند

خودروهای کارکرده جایگزین تاکسی های فرسوده می شوندایران اکونومیست-   مرتضی ضامنی  افزود: راهکارهای متعددی برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی ارائه شده است و بر اساس تجربه ای که در سال های گذشته برای ساماندهی مسافربران شخصی داشتیم، مسافربران شخصی که تمایل به داشتن تاکسی داشتند و ثبت نام می کردند، در صورتی که خودرو آنها تایید می شد، بعد از گذراندن مراحل اداری و تغییر رنگ، خودروهای آنها تبدیل به تاکسی شد.
وی ادامه داد: با توجه به انباشت تاکسی های فرسوده و مشکلات نوسازی ناوگان تاکسیرانی، یکی از پیشنهادهای ما این است که از این تجربه برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی استفاده شود.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری گفت: در این پیشنهاد قرار است خودروهای شخصی که کمتر از سه سال عمر و کمتر از 100 هزار کیلومتر پیمایش دارند و مورد تایید شورای ترافیک هستند، توسط رانندگان تاکسی خریداری و جایگزین تاکسی فرسوده شوند تا بعد از گذراندن مراحل اداری و تغییر رنگ وارد ناوگان تاکسیرانی شوند.
وی افزود: طرح نوسازی تاکسی‌های فرسوده از بهمن‌ سال 1394 طی یک همکاری مشترک میان سازمان مدیریت و برنامه، بانک‌های عامل، وزارت کشور و گمرک آغاز شد. برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی قرار شد که 90 هزار تاکسی نوسازی شود اما به مرور که طرح نوسازی جلوتر رفت، در حوزه بانکی مشکلاتی به وجود آمد و در نهایت گرانی بیش از اندازه خودرو به توقف طرح نوسازی تاکسی ها منجر شد.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی شهری اظهار داشت: در شرایط کنونی که به دلیل تحریم ها و تورم، قیمت خودرو 2 برابر شده و این موضوع موجب شده است که نوسازی ناوگان تاکسیرانی متوقف شود، با این حال با ایران خودرو مذاکراتی شده است و در جمع بندی که داشتیم قرار شد امسال 10 هزار تاکسی از این طریق نوسازی شوند.
ضامنی خاطرنشان کرد: شرکت خودروساز (ایران خودرو) طبق پیش نویس تفاهم نامه ای که داریم برای تحویل این 10 هزار خودرو به تاکسیرانی برای نوسازی مشکلی ندارد، اما قیمت بالا رفته و در عمل رانندگان تاکسی متقاضی برای نوسازی توان خرید خودرو با قیمت های جدید را ندارند.
وی افزود: همچنین تحویل 10 هزار خودرو برای نوسازی ناوگان تاکسیرانی نسبت به فرسودگی تاکسی ها بسیار اندک است، چرا که تا پایان امسال 194 هزار تاکسی به سن فرسودگی می رسند.
ضامنی گفت: از ابتدای طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی از سال 94 تا پایان سال گذشته در مجموع 65 هزار خودروی نو برای نوسازی تاکسی ها تحویل داده شده است.
وی تاکید کرد: این روش ها جوابگوی انباشت تاکسی های فرسوده نیست و اگر تمهیدات لازم از جمله افزایش میزان تسهیلات با شرایط آسانتر پرداخت اقساط فراهم نشوند، بخش عمده ای از رانندگان تاکسی ها توانایی ادامه روند نوسازی خودروهای خود را نخواهند داشت.