شورای گسترش با ایجاد ۴ رشته جدید در دانشگاه تهران موافقت کرد

ایران اکونومیست- شورای گسترش آموزش عالی با راه اندازی ۴ رشته جدید در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه تهران موافقت کرد.

رشته‌های حقوق تجارت سرمایه گذاری بین المللی و مطالعات جهان گرایش مطالعات بریتانیا در مقطع دکتری، رشته انسان شناسی در مقطع کارشناسی ارشد و رشته مهندسی کامپیوتر در مقطع کارشناسی راه اندازی شده است.

 

 

شورای گسترش با ایجاد ۴ رشته جدید در دانشگاه تهران موافقت کرد