جزییات عملکرد یکساله ارز ترجیحی/ ۲۹.۷ میلیارد دلار پرداخت شد

ایران اکونومیست-  معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به تخصیص ارز ۴هزار و ۲۰۰ تومانی از فروردین ۹۷ تا اردیبهشت ماه امسال براساس داده های بانک مرکزی پرداخته است. براین اساس بانک مرکزی از ابتدای فروردین سال ۹۷ تا یازدهم اردیبهشت ماه بیش از ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون دلار در قالب ۱۳ نوع ارز مختلف به نرخ ترجیحی در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داده است.
بانک مرکزی طی مدت مورد گزارش، ۱۳ نوع مختلف به ارزش دلاری ۲۹ میلیارد و ۷۲۸ میلیون و ۱۸۳ هزار و ۵۷۹ دلار در اختیار واردکنندگان قرار داده است.  براین اساس طی این مدت ۱۲ میلیارد و ۹۶۶ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۲۴۵ یورو (معادل ۱۵.۰۰۹.۱۳۱.۸۹۳ دلار) به ۶هزار و ۵۰ نفر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است.
داده های بانک مرکزی نشان می دهند که بیشترین میزان یورو دریافتی (معادل ۱.۶ درصد از کل یوروی تخصیص داده شده) طی این مدت را شرکت خودروسازی مدیران کرده است.  شرکت بهستان دارو نیز ۱.۳ درصد از ۱۲میلیارد یوروی تخصیصی را به خود اختصاص داده است.
همچنین ۴هزار و ۴۷۸ شخص حقیقی و حقوقی نیز ۴۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون و ۳۱هزار و ۸۴ یوان چین (معادل ۶.۴۶۶.۱۳۴.۳۰۵ دلار) دریافت کرده اند. این آمارها نشان می دهد که شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بیشترین سهم معادل ۱.۸ درصد از این مبلغ را دریافت کرده است. حدود ۱.۵ درصد دیگر نیز به شرکت پارس خودرو اختصاص داده شده است. معاونت بررسی های اتاق تهران نوشته است که به طور کلی بخش نسبتا قابل توجهی از یوان اختصاص یافته در این مدت متعلق به بخش خودرو بوده است.
سومین ارز تخصیصی برای واردات با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی مربوط به روپیه هند می شود که از ابتدای فروردین ماه سال گذشته تا یازدهم اردیبهشت ماه به یک هزار و ۳۸۴ نفر شخص حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. طی این مدت ۱۹۸ میلیارد و ۸۹۶ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۶۶۸ روپیه هند (معادل ۲.۸۵۸.۶۵۲.۵۹۴ دلار) تخصیص یافته است.
حدود ۱۰ درصد از روپیه هند به شرکت طبیعت سبز میهن و حدود ۹ درصد از آن به شرکت آریا تجارت سده پرداخت شدهاست و در مجموع این ۲ شرکت ۱۹ درصد روپیه تخصیصی با نرخ ترجیحی را دریافت کرده اند.
در مدت مورد بررسی ۱۰ میلیارد و ۴۸۷ میلیون و ۵۹ هزار و ۴۸۹ لیر جدید ترکیه (معادل ۲.۰۳۷.۱۷۱.۶۰۹ دلار) با نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی به یک هزار و ۳۳ فرد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. براین اساس ۱۵ درصد از کل این مبلغ به شرکت آواتجارت صبا و ۴ درصد دیگر به شرکت هواپیمایی ترکیه پرداخت شده است.
طی این بازه زمانی  ۹۷ میلیارد و ۶۳۵ میلیون و ۸۱۰ هزار و ۶۹۱ روبل جدید روسیه (معادل ۱.۵۱۰.۳۲۳.۹۴۶ دلار) به ۴۴۶ فرد حقوقی داده شده است. بالاترین مقدار (بیش از ۷ درصد) توسط شرکت تولیدی و توزیع محصولات کشاورزی فواکه تخصیص یافته است.
 
جزییات عملکرد یکساله ارز ترجیحی/ ۲۹.۷ میلیارد دلار پرداخت شد

یک هزار و ۱۹۴ فرد حقیقی و حقوقی از ابتدای فروردین ۹۷ تا یازدهم اردیبهشت ماه امسال یک هزار و ۳۴۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۷۹۵ وون کره جنوبی (معادل ۱.۲۰۴.۰۹۴.۳۵۰ دلار) با نرخ ترجیحی دریافت کرده اند. بیشترین مبلغ از این میزان به شرکت ایرانی تولید اتوموبیل سایپا با سهم بیش از ۱۰ درصد تخصیص یافته است.
همچنین در دوره مورد بررسی ۳۱ میلیارد و ۱۲۲ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۸۷۰ ین ژاپن (معادل ۲۸۱.۰۰۲.۷۰۱ دلار) به ۴۸۵ فرد حقیقی و حقوقی پرداخت شده است. معاونت بررسی های اتاق بازرگانی نوشته است که بیش از ۲۵ درصد این مبلغ به شرکت های بهمن دیزل و بهمن موتور پرداخت شده و در مجموع بیش از نیمی از این مبلغ را ۱۴ شرکت دریافت کرده اند.
از ابتدای فروردین ۹۸ تا یازدهم اردیبهشت امسال همچنین ۱۸۱ میلیون و ۹۱ هزار و ۴۷ فرانک سوئیس (معادل ۱۸۲.۸۱۷.۵۷۳ دلار) به ۱۴ شخص حقوقی پرداخت شده که بررسی آمارها نشان می دهد ۷۳ درصد از این مبلغ در اختیار شرکت فجر اعتبار قرار گرفته است.
در دوره مورد بررسی ۳۷ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۲۹ ریال عمان (معادل ۹۸.۲۳۲.۰۴۴ دلار) به ۹ شخص حقوقی با نرخ ترجیحی تخصیص یافته که بیش از ۳۵ درصد از این رقم به شرکت الین شیمی داده شده است.
۱۰ فرد حقیقی و حقوقی در این مدت ۵۴ میلیارد و ۲۰۷ میلیون و ۶۱۳ هزار و ۴۰۲ دینار عراق (معادل ۴۵.۵۴۴.۴۷۳ دلار) دریافت کرده اند. ۱۰۳ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۹۵۹ درهم امارات (معادل ۲۸.۲۷۷.۷۸۳ دلار) به ۷ شخص حقوقی پرداخت شده که بیش از ۳۲ درصد این مبلغ توسط فیوچربانک بحرین دریافت شده است.
بررسی آمارها نشان می دهد که ۶ میلیون و ۶۷۰ هزار و ۶۴۹ دلار آمریکا به خیریه تعلیماتی و تحقیقاتی علمی-دینی مکتب امیر المومنین پرداخت شده که طبق اطلاعیه بانک مرکزی، تخصیص این ارز برای واردات در سال جاری نبوده و مبلغ ذکر شده در لیست صرفا برای خرید ارز بابت تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی این موسسه از محل حساب ذخیره ارزی طی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۶ بوده است. شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور نیز ۸۳۵ هزار و ۳۵۸ کرون دانمارک (معادل ۱۲۹.۶۵۹ دلار) نیز به یک فرد حقوقی اختصاص داده شده است.
۲۰ شرکت اول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی
براساس این گزارش ۲۵.۴ درصد از ارزش دلاری ارزهای پرداخت شده طی مدت مذکور، به ۲۰ شرکت پرداخت شده که شرکت های «مجتمع کشت و صنعت روغن نباتی ماهیدشت کرمانشاه» با ۹۷۴.۶۳۶.۲۱۰ دلار (۳.۳ درصد)، «مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران» با ۷۲۷.۴۷۸.۱۷۱ دلار (۲.۴ درصد) و «آوا تجارت صبا» با ۶۴۸.۱۲۳.۵۸۹ دلار (۲.۲ درصد) بیشترین سهم را داشته اند.
بر این اساس سهم سایر شرکت ها از فهرست ۲۰ شرکت اول دریافت کننده ارز با نرخ ترجیحی به شرح زیر است:
شرکت طبیعت سبز میهن با ۵۸۹.۶۳۳.۴۰۳ دلار (۱.۹۸ درصد)، شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور با ۵۸۶.۰۴۶.۱۳۳ دلار (۱.۹۷ درصد)، شرکت مجتمع صنایع غذایی میهن با ۴۳۹.۲۴۰.۴۶۱ دلار (۱.۴۸ درصد)، شرکت کرمانشاه دانه با ۳۵۳.۵۷۴.۴۸۶ دلار (۱.۱۹ دلار)، شرکت کلهر دانه جنوب ۳۲۵.۶۶۲.۴۸۶ دلار (۱.۱۰ درصد)، شرکت فجر اعتبار با ۳۱۳.۵۸۲.۶۳۸ دلار (معادل ۱.۰۵ درصد)، شرکت بهستان دارو با ۲۸۰.۷۶۲.۷۵۷ دلار (معادل ۰.۹۴ درصد)، شرکت آریا تجارت سده با ۲۸۰.۲۷۵.۰۶۳ دلار (۰.۹۴ درصد)، شرکت کوبل دارو با ۲۶۵.۴۰۵.۳۸۱ دلار (معادل ۰.۸۹ درصد)، شرکت صنعت غذایی کورش با ۲۶۳.۴۴۱.۵۸۲ دلار (معادل (۰.۸۹ درصد)، شرکت خودروسازی مدیران با ۲۴۹.۶۲۵.۶۶۰ دلار (معادل ۰.۸۴ درصد)، شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون با ۲۳۴.۳۳۷.۷۵۱ دلار (معادل ۰.۷۹ درصد)، شرکت صبا پیشرو کالا با ۲۱۸.۶۵۶.۴۴۹ دلار (معادل ۰.۷۴ درصد)، شرکت گروه صنعتی پژوهشی فرهیختگان زرنام با ۲۰۷.۱۴۳.۶۰۴ دلار (معادل ۰.۷۰ درصد)، شرکت کرمان موتور با ۲۰۰.۵۶۲.۴۵۸ دلار (معادل ۰.۶۷ درصد)، ایرانی تولید اتوموبیل سایپا با ۱۹۸.۹۱۰.۱۶۸ دلار (معادل ۰.۶۷ درصد) و شرکت غلات میهن با ۱۳۹۴.۴۲۸.۸۸۷ دلار (معادل ۰.۶۵ درصد).
 
جزییات عملکرد یکساله ارز ترجیحی/ ۲۹.۷ میلیارد دلار پرداخت شد