مهلت یک هفته‌ای دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار

مهلت یک هفته‌ای دستگاه ها برای ارائه عملکرد اشتغال به وزارت کار

ایران اکونومیست-  پس از نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی کار که روز گذشته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار طی نامه‌ای به نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، درخواست کرد تا ٣٠ اردیبهشت ماه گزارش عملکرد میزان اشتغال ایجاد شده در فعالیت‌های مرتبط با دستگاه خود را به این وزارتخانه اعلام کنند.

بر اساس این گزارش، در برنامه‌های اشتغال سال ٩٧ هر دستگاه تعهدی برای ایجاد اشتغال داشت که میزان عملکرد هر یک در میزان تحقق تعهدات باید به وزارت کار به عنوان مسئول کمیسیون تخصصی شورای عالی کار ارائه شود.

با توجه به اینکه در نشست دیروز، نمایندگان دستگاه‌ها گزارش مکتوب و جامعی از میزان اشتغال ایجاد شده ارائه نکردند، وزارت کار دیروز، ٢٣ اردیبهشت ماه طی نامه‌ای مکتوب از نمایندگان دستگاه‌ها در کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال خواست تا ٣٠ اردیبهشت نسبت به ارائه عملکرد اشتغال سال گذشته در حوزه‌های مربوط به فعالیت دستگاه خود اقدام کنند.

برای وزارت جهاد کشاورزی حمایت برای ایجاد ٨٢ هزار و ٣٠٠ فرصت شغلی، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه معدن و فراوری معدنی ایجاد ١٠ هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت ایجاد ١٢٥ هزار شغل برای سال ٩٧ پیش بینی شده بود.

همچنین تعهد وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ایجاد شغل در حوزه‌های بازرگانی و صنوف ١٢٤ هزار شغل، تعهد وزارت نیرو ایجاد ٢٥ هزار و ٩٠٠ فرصت شغلی و برای میراث فرهنگی در حوزه گردشگری ایجاد ٨٤ هزار و ٦٠٠ شغل و در حوزه صنایع دستی نیز ٣٦ هزار و ٨٠٠ فرصت شغلی برای سال ٩٧ بوده است.

وزارت کار تلاش دارد با دریافت گزارش عملکرد دستگاه‌ها در حوزه اشتغال زایی و تطبیق دادن آن با تعهدات دستگاه‌ها، برنامه اشتغال سال ٩٨ را تدوین و برای تصویب در شورای عالی اشتغال با حضور رئیس جمهور ارائه کند.