شریعتمداری در جمع خبرنگاران مطرح کرد؛
آخرین اخبار از چگونگی بازنشستگی زود هنگام خبرنگاران

آخرین اخبار از چگونگی بازنشستگی زود هنگام خبرنگارانایران اکونومیست- محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه نخستین کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال در سال ۹۸ در جمع خبرنگاران در خصوص اجرایی نشدن قانون سخت و زیان آور بودن شغل خبرنگاری از سوی برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها اظهار کرد: رسیدگی به این مسئله برعهده وزارت کار است که باید با مراجعه به مراکز فرهنگی و خبرگزاری‌ها قرارداد‌ها را تطبیق دهند و بخشی از این نظارت مربوط به بازرسان کار است.

وی افزود: برخی از خبرنگاران به دلیل اینکه نیاز به شغل دارند، مایل نیستند شغل خود را به بازرسان کار اعلام کنند.

وزیر نعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه قرارداد تعدادی زیادی از خبرنگاران مطابق با شغل آن‌ها نیست، گفت: بسیاری از خبرنگاران تحت عنوان کارمند قرارداد امضا می‌کنند و بازرسان کار باید نظارت کنند تا هم قرارداد‌ها با شغل خبرنگاران مطابقت داشته باشد و هم میزان واریزی‌ها به تامین اجتماعی متناسب با شغل خبرنگاری باشد، در این صورت خبرنگاران با مدت زمان کار کمتری می‌توانند بازنشسته شوند.

وی گفت: طبق بررسی‌ها تعدادی از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها در این زمینه مشکلاتی دارند.

شریعتمداری در رابطه با شفاف سازی مدیران دو شغله و نجومی بگیران گفت: وزارت کار اولین دستگاهی بود که اسامی مدیران و اسامی هئیت مدیره تمامی شرکت‌های تابعه را منتشر کرد.