تدوین راهنما‌های بالینی برای ۶۰۰ خدمت پرهزینه تحت پوشش بیمه
انجام کلرزنی آب غیر آشامیدنی و شرب با هدف پیشگیری از بروز عفونت‌های روده‌ای/ تدوین راهنما‌های بالینی برای ۶۰۰ خدمت پر هزینه تحت پوشش بیمهایران اکونومیست- قاسم جان بابایی معاون درمان وزارت بهداشت اظهار کرد: سازمان غذا و دارو بر مسائل مختلف مرتبط با این سازمان نظارت جدی و شبانه روزی دارد و در صورت مشاهده تخلف مردم می‌توانند موضوع را با سامانه ۲۴ ساعته ۱۹۰ به سازمان اطلاع دهند.

جان بابایی ادامه داد: در حال حاضر ۶ هزار خدمت تحت پوشش بیمه به ثبت رسیده است که از این تعداد ۶۰۰ خدمت پر هزینه مشخص و راهنمایی بالینی آنها تدوین و به دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده است.

معاون درمان وزارت بهداشت بیان کرد: بر اساس طرح استحقاق سنجی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی میزان سونوگرافی مادران باردار و استفاده از تصویر برداری برای هر فرد در طول ماه یا سال مشخص و مقدار مصرف دارو با اجرای پرونده الکترونیک سلامت منطقی‌تر از قبل  انجام می‌شود.

تحمیل هزینه گزاف به حوزه سلامت با مصرف نامتعارف دارو

وی با اشاره به اینکه مصرف بیش از حد دارو هزینه‌های بسیار زیادی را به حوزه سلامت تحمیل می‌کند، ادامه داد: تمام اقدامات درمانی در مناطق سیل زده به بهترین نحو انجام می‌شود و پزشک عمومی، کارشناس مراقبت سلامت، پرستار و نیرو‌های متخصص در کمپ‌های این مناطق حضور فعال دارند و خدمات بهداشتی و درمانی به صورت شبانه روزی به مردم ارائه می‌شود.

جان بابایی تاکید کرد: روزانه کار گندزدایی با هدف جلوگیری از بروز شیوع عفونت‌  در مناطق سیل‌زده انجام می‌شود و به طور مرتب کلرزنی آب غیر آشامیدنی و شرب کنترل و رصد می‌شود تا از بروز عفونت‌های روده‌ای جلوگیری شود.

معاون درمان وزارت بهداشت ادامه داد: در حال حاضر تمام بیمارستا‌ن‌ها و مراکز درمانی مناطق سیل زده با ۱۰۰ درصد ظرفیت خود مشغول به ارائه خدمات بهداشتی ودرمانی به مردم هستند و تا این لحظه گزارشی در  مورد شیوع عفونت‌های گوارش در مناطق سیل‌زده نداشته‌ایم.