عضو کمیسیون صنایع مجلس :
خودروسازان تمایلی به داخلی سازی محصولات خود ندارند


ایران اکونومیست- محمد حسین فرهنگی عضو کمیسیون صنایع مجلس بابیان مطلب فوق خاطرنشان کرد:این مشکلی است که سال هاست گریبان صنعت ایران را گرفته است. خودروسازان اهتمامی به داخلی سازی محصولات خود ندارند که بخشی از این موضوع به عدم اعتماد به قطعه سازان برمی گردد.

وی بااشاره به محدودیت واردات وعدم شرایط لازم برای رقابت داخلی ها با خودروهای خارجی ادامه داد: نبود شرایط رقابتی لازم باعث دامن زدن به شرایط فعلی تولید خودرو شده است.شرایطی که رقیب خارجی در آن وجود ندارد وباوجود تحریم ها باعث افت کیفی تولید وافزایش قیمتها شده است.

وی درخصوص افزایش غیر منطقی قیمت خودروها گفت:به نظر من شورای رقابت باید دوباره وارد موضوع قیمت گذاری خودرو شود.شرایط ارزی واردات خودرو را توجیه ناپذیر ساخته ودرنبود رقیب قیمتها دربازاری انحصاری تعیین می شود که ورود شورای رقابت به این موضوع می تواند جلوی رشد غیرمنطقی قیمت خودرو رابگیرد.