ترقی:
تجربه مذاکره با اروپا و آمریکا برای ملت ایران خیلی پرهزینه بود

خروج از NPT پیشنهاد کارسازی نیست/ تجربه مذاکره با اروپا و آمریکا خیلی پرهزینه بودایران اکونومیست- حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی گفت: فرصت هایی که در برجام به اروپایی ها داده شده بیش از آنی که به نفع ملت ایران باشد، به ضرر ما و به نفع دشمنان است.

وی ادامه داد: پیشنهاد خروج ازNPT پیشنهادات کارسازی نیست، ما باید در NPT بمانیم و بقیه تعهداتی که در رابطه با برجام داشته ایم را لغو کنیم.

ترقی افزود: تجربه تلخ مذاکرات با آمریکا و اروپا برای ملت ایران تجربه گران سنگ و پر هزینه ای بود.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی خاطر نشان کرد: باید سایت های فردو و نطنز را مجددا فعال کنیم.