محدث :
زمان بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی جوانان مشخص نیست

زمان بررسی لایحه تشکیل سازمان ملی جوانان مشخص نیستایران اکونومیست- امید محدث مدیر کل دفتر هماهنگی و نظارت بر امور جوانان اظهار کرد: از ابتدای دولت دوازدهم لایحه تجمیع سه وزارت خانه به مجلس ارائه شد که پس از مدتی کلیات لایحه رد شد.

وی با بیان اینکه لایحه جدید تشکیل سازمان ملی جوانان در فراکسیون جوانان طراحی و آماده شد، گفت:‌این لایحه در کمیسون فرعی بهداشت و کمیسیون اصلی اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است.

محدث افزود: در حال حاضر منتظر رای نمایندگان مجلس در صحن علنی هستیم.

مدیر کل دفتر هماهنگی ونظارت بر امور جوانان با بیان اینکه تصویب لایحه تشکیل مستقل سازمان ملی جوانان نیاز به ۵۰ امضای و رای نمایندگان دارد، ادامه داد: هنوز زمان دقیق بررسی این لایحه مشخص نشده است.