حضور ایران اکونومیست در نمایشگاه تخصصی فاینکس 2019

بنا براین گزارش ، این پایگاه خبری در روزهای برپایی نمایشگاه با حضور در سالن 41 نمایشگاه بین المللی، به پوشش اخبار بنگاه های اقتصادی شرکت کننده در نمایشگاه می پردازد.

همچنین سایت ایران اکونومیست قصد دارد تا آخرین دستاوردهای فعالان بازار سرمایه را منعکس کند.