تعرفه برق برای همه مشترکان 7 درصد افزایش خواهد داشت

تعرفه برق برای همه مشترکان 7 درصد افزایش خواهد داشتایران اکونومیست- شرکت توانیر مصوبه جدید دولت برای افزایش تعرفه‌های برق مشترکان پرمصرف را که بالاتر از الگوی مصرف برق داشته باشند، به شرکت‌های توزیع برق ابلاغ کرده است.
هیات وزیران تصویب کرده است که بهای آب شرب و برق از ابتدای اردیبهشت سال 1398 به میزان هفت درصد افزایش یابد و براساس این مصوبه، برق برای کم‌مصرف‌ها هفت درصد و برای پرمصرف‌ها 23 درصد افزایش خواهد یافت.
«محمود رضا حقی فام» معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعرفه ها همه بخش های صنعتی، تجاری و سایر را در برخواهد گرفت.
وی گفت:مشترکان خانگی جدای ازاین تعرفه ها، الگوی مصرفی طراحی شده که چنانچه از این الگو پیروی نکنند، علاوه برافزایش هفت درصدی، 16 درصد تعرفه بیشتر هم مشمول خواهند شد.
حقی فام خاطرنشان ساخت: الگوی طراحی شده برای مناطق مختلف متغیر است، زیرا نیازهای هرمنطقه بر آورد شده و براساس آن نیازها الگویی طراحی شده که به نفع مردم است.
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر اضافه کرد: چنانچه بتوان مشترکان پر مصرف را تبدیل به مشترکان با مصرف متعادل کرد، این امر سبب خواهدشد فشار بر روی شبکه الکتریکی کاهش یافته و درنتیجه پایداری بهتری در شبکه ایجاد خواهد شد.
به گفته وی، این موضوع سبب خواهد شد نیاز به سرمایه گذاری ها نامتعارف برای چندماه پیک بار نباشد، به همین دلیل به نفع خود مشترکان به لحاظ حفظ تداوم برق هست و از طرف دیگر به نفع صنعت برق و اقتصاد ملی است.
حقی فام تصریح کرد: برای مناطق گرمسیری هم الگو طراحی شده که براساس آن با سایر مناطق متفاوت است اما در مجموع یک روال اجرا خواهد شد.