رکوردهای دسته فوق سنگین وزنه برداری جهان بهبود یافت

رکوردهای دسته فوق سنگین وزنه برداری جهان بهبود یافتایران اکونومیست- رقابتهای وزنه برداری قهرمانی اروپا با برگزاری پیکارهای دسته به اضافه 109 کیلوگرم در گرجستان به پایان رسید.
تالاخادزه که طی این سالها یکه تاز دسته فوق سنگین جهان است، در حرکت یک ضرب با 218 کیلوگرم رکورد جهان را که متعلق به خودش بود را یک کیلوگرم بهبود بخشید.
این وزنه بردار گرجستانی در حرکت دو ضرب نیز وزنه 260 کیلوگرم را بالای سر برد که یکبار دیگر رکورد این حرکت را که متعلق به خودش بود را 3 کیلوگرم ارتقاء داد.
تالاخادزه در مجموع دو حرکت 478 کیلوگرم را به ثبت رساند و رکورد مجموع جهان را که آن هم دست خودش بود 4 کیلوگرم افزایش داد.