رئیس سازمان فضایی مطرح کرد؛
جایگزینی ارتباطات ماهواره ای در مناطق آسیب دیده از سیل

جایگزینی ارتباطات ماهواره ای در مناطق آسیب دیده از سیلایران اکونومیست- مرتضی براری در اینستاگرام نوشت: همکاران من در سازمان فضایی ایران با همکاری شرکت‌های ارائه کننده خدمات ماهواره و اپراتورهای موبایل و تلفن روستایی، با جدیت در حال پیگیری برقراری ارتباطات ماهواره‌ای برای جایگزینی بخشی از خدمات ارتباطی قطع شده در مناطق آسیب دیده از سیل بوده و هستند.

وی گفت: تلاش کردیم تا با تأمین تجهیزات مورد نیاز و اعزام نیروی فنی متخصص، در برقراری ارتباط مناطق آسیب دیده در استان‌های ایلام و لرستان یاری رسان باشیم.

رئیس سازمان فضایی ایران با بیان اینکه چندین خودرو سیار به همراه تجهیزات و نیروهای فنی به مناطق اعزام شده اند، افزود: مسدود بودن راه‌های زمینی و هوایی، امکان راه اندازی تجهیزات و برقراری ارتباطات ماهواره‌ای را با مشکل همراه کرده است.

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در هر ساعتی از شبانه روز که راه‌ها باز شوند، با فاصله کوتاهی ارتباطات ماهواره‌ای نیز برای مناطق بحرانی برقرار خواهند شد.

وی گفت: در خوزستان نیز با انجام تدارک لازم، هم اکنون ارتباطات ماهواره‌ای به عنوان پشتیبان ارتباطات زمینی برای ستاد مدیریت بحران برقرار شده است.