تداوم خدمت رسانی بانک کشاورزی در ایام نوروز

ایران اکونومیست- به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی؛ با هدف توسعه پاسخگویی به نیازها و سهولت در ارائه خدمات به مشتریان در ایام نوروزی، سقف برداشت نقدی(دریافت وجه) در دستگاه های خودپرداز بانک کشاورزی افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش؛ این خدمت فقط در مدت یاد شده و به صورت درون بانکی(غیرشتابی) فعال است و دارندگان کارت های بانک کشاورزی امکان استفاده از آن را خواهند داشت.

این گزارش می افزاید؛امکان عملیات بانکی از سایر بستر های الکترونیکی بانک کشاورزی نیز فراهم است و مشتریان این بانک می توانند از طریق اینترنت بانک یا همراه بانک، عملیات بانکی مورد نیاز خود را انجام دهند.