طارق همام به اردوی تیم ملی عراق ملحق شد

ایران اکونومیست- با تصمیم و مجوز کادر فنی تیم استقلال چهار بازیکن خارجی این تیم تهران را ترک کردند تا از مرخصی های خود در ایام تعطیلی تمرینات استفاده کنند.
طارق همام ملی پوش عراقی آبی پوشان بعد از ترک تهران به اردوی تیم ملی فوتبال عراق در بصره ملحق شد تا تمریناتش را همراه با ملی پوشان کشورش دنبال کند.