بهداد سلیمی تست دوپینگ داد
ایران اکونومیست- ماموران ستاد جهانی مبارزه با دوپینگ (وادا) از هفته گذشته در ایران به سر می برند و حتی از تعدادی از ملی پوشان وزنه برداری جوانان و زنان تست دوپینگ گرفتند.
تیم وزنه برداری جوانان خود را برای حضور در رقابتهای جهانی سال 2019 فیجی و تیم زنان نیز خود را برای پیکارهای قهرمانی آسیا در چین آماده میکنند.
ماموران وادا قرار بود از سلیمی و یک نفر دیگر از ملی پوشان جوانان تست بگیرند که به دلیل مسافرت، این کار به 25 اسفند یعنی امروز موکول شد.
سلیمی بعد از کسب مدال طلای بازیهای آسیایی جاکارتا از دنیای قهرمانی خداحافظی کرد اما نامه بازنشستگی خود را به فدراسیون ارائه نداده به همین دلیل نام او همچنان در حوضچه آنتی دوپینگ فدراسیون بین المللی قرار دارد و طبق مقررات در صورت درخواست و یا حضور ماموران وادا باید تست دوپینگ بدهد.
مأموران وادا همچنین از تعدادی از ملی پوشان دوومیدانی نیز تست دوپینگ گرفتند.