ضربه سیاست پولی بانک مرکزی اروپا به بانک‌ها

ایران اکونومیست- به گزارش  بلومبرگ انگلیسی، «دیوید لاندو» رییس بخش تحقیقات و کارشناس ارشد در دویچه بانک آلمان در یادداشت ۲۹ صفحه ای خود نوشت: تصمیمات  سیاست پولی بانک مرکزی اروپا و مقررات مالی آن در حال آسیب زدن به سودهی بانک های اروپایی است.
وی در این یادداشت می نویسد: سیاست نرخ منفی بانک مرکزی اروپا یک فضای وحشت را ایجاد کرده است که منجر به کاهش اعتماد در میان سرمایه گذاران و سپرده گذاران شده و از طرفی هم بانک های اروپایی تقریبا ۸ میلیارد یورو در سال جریمه می شوند.
بانک های اروپایی دو پنجم ارزش بازار خود را از زمان معرفی نرخ های منفی در سال ۲۰۱۴ میلادی به بعد از دست داده اند؛ در حالی که بانک های آمریکایی همین میزان سود کرده اند.
ناملایملات و ضرب آهنگ رشد کُند در بخش صنعت در اروپا منجر به کاهش اشتغال و ادغام احتمالی دویچه بانک و کامرز بانک شده است. وی افزود: باتوجه به شرایط فعلی، توانایی رقابت بانک های اروپایی در عرصه بین الملل با موسسات آمریکایی جای شَک و تردید دارد.