جمعیت دام سبک در کشور افزایش یافت
ایران اکونومیست- به گزارش  مرکز آمار ایران، تحقیقات به عمل آمده و نتایج پنج دوره آمارگیری تخصصی از فعالیت دامداری نشان می‌دهد که جمعیت دام سبک در طول سال در حال تغییر است. با افزایش زایش گوسفند و بز در پاییز و زمستان، جمعیت این نوع دام‌ها افزایش می‌یابد و بهار و تابستان، با کاهش زایش و خروج دام‌های پرواری، جمعیت دام سبک کاهش می‌یابد.
گزارش تفصیلی این طرح آمارگیری نیز نشان می دهد به دلایل مختلف، از جمله شرایط اقلیمی و ذائقه مردم، پرورش گوسفند و بز (دام سبک) در کشور، از رونق زیادی برخوردار است.
طبق نتایج سرشماری عمومی کشاورزی در مهرماه سال ١٣٩٣، حدود 1.2 میلیون بهره بردار کشاورز، کار پرورش 43.8 میلیون راس دام سبک را برعهده داشته اند.
تحقیقات انجام شده درباره فعالیت دامداری ها نشان می دهد که جمعیت دام سبک در طول سال در حال تغییر است و طرح «اندازه‌گیری تغییرات ماهانه تعداد دام سبک» نیز با هدف اندازه‌گیری ماهانه این تغییرات، در مرکز آمار ایران طراحی و از از مهرماه امسال، با کمک کارشناسان آمار سازمان مدیریت و برنامه ریزی ٣١ استان، اجرایی شده است.
نتایج این طرح آمارگیری که با شیوه های جدید (استفاده از نمونه موثر، نمونه های ثابت و شیوه ترکیبی حضوری تلفنی) عملیاتی می شود، بیانگر آن است که شمار گوسفند و بره موجود در دامداری های کشور در بهمن امسال 46 میلیون راس و تعداد بز و بزغاله 16.7 میلیون راس بوده که نسبت به ماه مهر، به ترتیب 21.9 و 15.4 درصد افزایش داشته است.
در بهمن ماه امسال نیز تعداد بره و بزغاله متولد شده به ترتیب 5.4 و 1.6 میلیون راس بوده که نسبت به تعداد بره و بزغاله زاییده شده در مهرماه، 107.1 و 54.8 درصد افزایش یافته است.
 بر اساس نتایج اولیه آمارگیری مرکز آمار ایران، در مهر امسال تعداد 37،5 میلیون راس گوسفند و بره و 14.5 میلیون راس بز و بزغاله در دامداری‌های کشور موجود بوده که نسبت به زمان مشابه در سال 1393، به‌ ترتیب 20 و 17.6 درصد افزایش نشان می دهد.
تعداد گوسفند و بره در آبان و آذر امسال نیز به ‌ترتیب به 39،6 و 40 میلیون راس و تعداد بز و بزغاله در همین مدت، به 14.9 و 15.4 رسیده است که بررسی ترکیب گله و زایش دام‌ها از روند افزایشی جمعیت دام سبک در کشور حکایت دارد.