معاون وزیر تعاون؛
دومین بسته حمایتی برای مددجویان آماده است

به گزارش ایران اکونومیست؛ احمد میدری، افزود: سه میلیون و 500 هزار نفر زیر پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند و برای اجرای مرحله دوم توزیع بسته حمایتی 600 میلیارد تومان بودجه نیاز داریم.
میدری ادامه داد: پیشنهاد پرداخت به افراد زیر پوشش نهادهای حمایتی در قالب بسته دوم کمک های دولت، برای تعیین بودجه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شده است و منتظر تامین منابع هستیم.
وی افزود: پیش بینی شده بود بودجه طرح توزیع بسته حمایتی، براساس افزایش قیمت خوراک پتروشیمی ها تامین شود.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای اجرای مرحله نخست توزیع بسته حمایتی، چهار هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده شد.

**تعیین تکلیف 1.9 میلیون نفری که به وزارت رفاه پیامک زده اند
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره وضعیت افراد جامانده از دریافت بسته حمایتی گفت: درباره تقاضای دریافت بسته حمایتی یک میلیون و 900 هزار پیامک در سامانه های 1420 و 142 دریافت شد که 910 هزار نفر از این تعداد بسته حمایتی دریافت کرده بودند و امکان دریافت بسته حمایتی دوم را نداشتند؛ زیرا به هر خانوار فقط یک بسته حمایتی تعلق می گیرد.
میدری افزود: 700 هزار نفر دیگر نیز در فهرست بیمه ای قرار نداشتند که باید درخواست آنها بررسی شود.
وی افزود: تا یکشنبه هفته آینده همه درخواست ها بررسی و پاسخ لازم برای متقاضیان ارسال می شود.
این مسئول تصریح کرد: برای توزیع بسته حمایتی به افرادی که درخواست خود را در سامانه های مرتبط ثبت کرده اند به 200 میلیارد تومان بودجه دیگر نیاز داریم.

**پیامک بدون سرشماره برای مردم ارسال می کنیم
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره ارسال پیامک به افراد مشمول دریافت بسته حمایتی گفت: همه پیامک های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با نام این وزارتخانه برای مردم ارسال می شود که با حروف لاتین درج شده است.
وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ارسال پیامک از هیچ سرشماره ای استفاده ای نمی کند.
میدری به مردم هشدار داد در مورد پیامک هایی که از سرشماره های مختلف با محتوای مربوط به تخصیص بسته با هدف سوء استفاده دریافت می کنند، هوشیار باشند.