رییس صندوق بین المللی پول:
هوش مصنوعی تهدید جدی تری برای زنان است

به گزارش ایران اکونومیست  به نقل از عرب نیوز، کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول در اجلاس دولت جهان در دوبی با بیان این مطلب ازفزود: هوش مصنوعی تهدید بزرگتری برای مشاغل زنان به نسبت مردان محسوب می شود.
وی گفت: هوش مصنوعی و انقلاب چهارم صنعتی تاثیر شدیدتری بر روی زنان به نسبت مردان می گذارد و علت آن این است اموری که توسط زنان انجام می شود کارهای عادی تری هستند و خیلی ساده می توان آنها را اتوماسیون و با هوش مصنوعی جایگزین کرد.
به گفته رییس صندوق بین المللی پول، ۱۱ درصد از مشاغل زنان توسط هوش مصنوعی تحت الشعاع قرار می گیرد؛ در حالی که این رقم برای مشاغل مردان ۹ درصد است.
لاگارد خاطرنشان کرد که حتی نقش او هم سرانجام متاثر از توسعه فناوری خواهد شد.
وی در مورد چالش های فعلی که جهان با آن روبرو است، گفت: تنش های تعرفه ای و افزایش تعرفه ها، سفت و سخت شدن شرایط مالی، بلاتکلیفی مرتبط با برگزیت و رشد کند شتاب گرفته اقتصاد چین از جمله آنها هستند.
رییس صندوق بین المللی پول اظهار داشت: بریتانیا هرگز شرایط خوبی را که اکنون دارد به دنبال برگزیت نخواهد داشت.
لاگارد در پایان گفت: فساد مالی اعتماد را از بین می برد و اعتماد بعنوان قلب روابط اقتصادی است و فساد مالی بیشتر رشد اقتصادی کمتری را به دنبال خواهد داشت.