پست جدید نیکبخت در استقلال
امیر قلعه نویی بازیکن چپ پای خود را در بازی دوستانه مقابل دیناموکیف در پست مهاجم مورد تست و آزمایش قرار داد که نیکبخت توانسته نظر مساعد سر مربی تیمش را جلب کند.

بر این اساس با توجه به آمادگی بیگ زاده در جناح چپ و هم پست بودن این دو بازیکن به  احتمال زیاد امیر قلعه نویی در پست جدیدی از نیکبخت استفاده می کند.

لازم به ذکر است نیکبخت در پرسپولیس و حتی سال آخری که در استقلال حضور داشت به عنوان بازیکن خط حمله در ترکیب تیمش به میدان می رفت.