در چهار فصل منتهی به پاییز 97
هزینه تولید محصولات پروتئینی 33 درصد افزایش یافت
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از مرکز آمار، تورم تولیدکننده محصولات مرغداری‌ های صنعتی پاییز امسال به عدد 470.54 درصد رسید که 32.71 درصد نسبت به فصل گذشته (تورم فصلی) افزایش و 70.28 درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه) افزایش داشته است.
همچنین تورم تولیدکننده گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 39.56 و 18.24 درصد رشد ، افزایش 32.71 درصدی نرخ تورم نسبت به فصل تابستان را رقم زده اند. گروه مرغ و تخم مرغ به ترتیب با 90.42 و 36.31 درصد افزایش، موجب افزایش 70.28 درصدی تورم نسبت به فصل مشابه سال قبل شده اند.

** گیلان بیشترین نرخ تورم مرغداری های کشور را دارد
بررسی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات مرغداری‌های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ نشان می دهد که تمام استان ها نسبت به فصل تابستان با افزایش روبه رو بوده است و بیشترین میزان افزایش به ترتیب مربوط به استان های گیلان و چهار محال و بختیاری با ١١٦,٣٢ و 99.66 درصد است.
همچنین تمام استان های کشور نسبت به فصل مشابه سال گذشته افزایش داشته اند، به طوری که استان گیلان با 272.25 درصد افزایش، بیشترین افزایش قیمت را نسبت به فصل مشابه سال قبل تجربه کرده است.
نرخ تورم مرغ در پاییز به ٥٢٥,٧٨ واحد رسیده که نسبت به فصل تابستان 39.56 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته 90.42 درصد افزایش یافته است.
همه اقلام این گروه شامل پولت، مرغ گوشتی و جوجه یک روزه به ترتیب 31.96 ، 16.59 و 123 درصد نسبت به فصل قبل افزایش داشته اند.
همچنین پولت و مرغ گوشتی و جوجه یکروزه به ترتیب 79.49، 53.94 و 246.05 درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد کرده است.
پاییز امسال نرخ تورم تخم مرغ به ٣٥٦,٥٧ واحد رسیده که نسبت به فصل قبل 18.24 درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال قبل 36.31 درصد افزایش یافته است.
در این گروه تخم مرغ نطفه دار و تخم مرغ خوراکی به ترتیب 29.28 و 9.30 درصد نسبت به فصل قبل افزایش نشان می دهد. همچنین اقلام مذکور نسب به فصل مشابه سال قبل به ترتیب 42.99، 30.48 درصد افزایش داشته است.

** پاییز امسال نرخ تورم گاوداری ها 63 درصد رشد داشت
شاخص قیمت تولیدکننده محصولات گاوداری‎های صنعتی کشور در پاییز ١٣٩٧ به عدد ٤٠٦,٥٧ رسید که 22.08 درصد نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) و 63.10درصد نسبت به فصل مشابه سال گذشته (تورم نقطه به نقطه)، افزایش داشته است.
در این دوره زمانی شاخص تمامی اقلام با افزایش مواجه بوده است. در این میان، شاخص «گاو تلیسه »، با 31.18 درصد بیشترین افزایش را نسبت به فصل قبل داشته است.
بیشترین افزایش نسبت به فصل مشابه سال قبل نیز با 88.20درصد، مربوط به قلم «گاو تلیسه» است. درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٧ نسبت به چهار فصل منتهی به پاییز ١٣٩٦، 33.80درصد (تورم سالانه) است.