وظایف ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران مشخص شد

وظایف ستاد پیشگیری و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران مشخص شدبه گزارش ایران اکونومیست، نمایندگان در صحن علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه ۹ بهمن) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور، با ماده ۱۲ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

شایان ذکر است که نمایندگان با پیشنهاد غلامرضا کاتب مبنی بر الحاق دو جزء به بند الف. و ب. ماده ۱۲ با ۱۱۷ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲ لایحه مذکور وظایف ستاد عبارت است از: الف. - در سطح ملی

١- بررسی و تأیید سند راهبرد ملی مدیریت بحران، برنامه ملی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه ملی آمادگی و پاسخ و برنامه ملی بازسازی و بازتوانی جهت تصویب شورای عالی

۲- بررسی و تصویب ضوابط فنی، فرآیندها، دستورالعمل‌ها و استاندارد‌های مورد نیاز در مدیریت بحران

٣- تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسؤول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

۴ - سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های عضو ستاد دارد.

۵- برنامه ریزی و تعیین ضوابط جبران خسارت وارد شده به بخش‌های مختلف

ب- در سطح استان و شهرستان

١- بررسی و تصویب برنامه استانی کاهش خطر حوادث و سوانح، برنامه استانی آمادگی و پاسخ و سایر برنامه‌های استانی مورد نیاز

۲- تسهیل هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و تسریع خدمات رسانی در شرایط اضطراری

٣- اجرای برنامه‌ها و تصمیمات ابلاغی ستاد ملی

۴- سایر مواردی که به تشخیص رئیس ستاد نیاز به هماهنگی و مشارکت دستگاه‌ها و نهاد‌های مشمول این قانون دارد.

۵- تهیه و تدوین آمار و اطلاعات و میزان خسارت وارده به بخش‌های مختلف بر اثر سوانح غیرمترقبه