مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح :
برجام فایده قابل ذکری برای ما نداشته است

برجام فایده قابل ذکری برای ما نداشته است/ با تکیه بر توان داخلی بر مشکلات غلبه کنیمبه گزارش ایران اکونومیست، سردار سید مسعود جزایری مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح  پیرامون بدعهدی اروپایی‌ها در برجام اظهار کرد: برجام تاکنون نتوانسته فایده قابل ذکری برای ایران داشته باشد.

وی با توجه به مجموعه عهدشکنی‌های آمریکا و همپیمانان اروپایی اش ادامه داد: همانطور که پیش‌بینی می‌شد با وجود پاره‌ای خوشبینی‌ها که در داخل کشور وجود داشت، وضعیت در شرایط امروز به گونه‌ای است که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به طور کامل در مورد برجام عهد شکنی می‌کنند.

مشاور رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح با تاکید بر لزوم توجه به توان داخلی گفت: ما باید با تکیه بر توان داخلی بر مشکلات جاری کشور غلبه کنیم.