دانستنی‌های سربازی
مشمولان سربازی چگونه می‌توانند معافیت کفالت مادر بگیرند؟

مشمولان چگونه می‌توانند از معافیت کفالت مادر بهره‌مند شوند؟به گزارش ایران اکونومیست، مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، دریافت کفالت مادر شروطی دارد که مشمولان خدمت وظیفه عمومی بهتر است، برای بهره‌مندی از آن اطلاعات خود را تکمیل کنند.

شروط اصلی بهره‌مندی از کفالت، رسیدن به سن ۱۸ سال تمام در زمان طرح پرونده، نداشتن غیبت و سرپرست خانواده بودن هستند.

همچنین برای بهره‌مندی از این کفالت، مادر خانواده به واسطه طلاق یا فوت همسر، باید فاقد شوهر باشد و فرد مشمول تنها فرزند پسر بالای ۱۸ سال برای مادر باشد.

همچنین مدت زمان معافیت کفالت برای مادر در صورتی که ۳۰ ماه از تاریخ ثبت طلاق گذشته باشد، به فرد مشمول معافیت دائم تعلق خواهد گرفت و در صورتی که از تاریخ ثبت طلاق کمتر از ۳۰ ماه گذشته باشد معافیت موقت به مشمول تعلق خواهد گرفت.

اما در رابطه با تبدیل معافیت موقت ۳۰ ماهه به دائم بهتر است بدانید؛ در صورتی که در طول مدت ۳۰ ماهه مادر مجرد و همچنین در قید حیات باقی بماند و مشمول نیز در مدت مذکور به عنوان تنها فرزند ذکور بالای ۱۸ سال باشد تبدیل صورت می‌گیرد.

البته مدت ۳۰ ماه معافیت موقت از تاریخ ثبت طلاق یا فوت همسر قابل محاسبه است و اگر زمان رسیدگی و درخواست معافیت کفالت بیش از ۳۰ ماه از تاریخ طلاق و فوت شوهر گذشته باشد معافیت دائم برای مشمول صادر می‌شود.