کابینه اردن همچنان در مدار تغییر

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خبرگزاری رسمی اردن (پترا)، وزارتخانه های آموزش و پرورش،آموزش عالی، امور شهرداری و آثار باستانی و گردشگری چهار پستی بودند که برای آنها وزیران جدیدی انتخاب شدند.
وزیران جدید، امروز در حضور الرزاز نخست وزیر و شاه اردن در قصر پادشاهی سوگند یاد کردند.
پست‌های وزیر آموزش و پرورش، ‌آموزش عالی و گردشگری از دو ماه و نیم قبل با استعفای وزیران پیشین به دلیل رسوایی‌های سیاسی و نیز اعتراض های مردمی همچنان خالی بودند.
الرزاز هفت ماه گذشته پس از اعتراض های گسترده و فراگیر در انتقاد به وضعیت اقتصادی به خصوص مالیات بر درآمد به جای «هانی الملقی» انتخاب شد.
این دومین تغییراتی است که الرزاز در طول هفت ماه اخیر برای اصلاح کابینه خود، انجام داده است.