چگونه می‌توان رابطه کارگری و کارفرمایی را ثابت کرد؟

به گزارش ایران اکونومیست، یکی از مشکلاتی که کارگران در مراجعه به مراجع حل اختلاف وزارت کار جهت دریافت حقوق و مزایا با آن مواجه هستند، موضوع اثبات وجود رابطه کارگری وکارفرمایی است.

از آنجایی که اثبات وجود این رابطه با کارگر است، در این سلسه مطالب، به روش‌های اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی اشاره می‌کنیم:

لیست بیمه: ماده ۱۴۸ قانون کار کارفرمایان را مکلف به بیمه نمودن کارگران مشغول در واحد خود کرده است. پرداخت حق بیمه توسط کارفرما قوی‌ترین دلیل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است.

قرارداد کتبی: وجود قرارداد کتبی معتبر بین کارفرما و کارگر نیز یکی دیگر از روش‌های اثبات رابطه است. هر چند طبق تبصره ماده ۱۰ قانون کار نسخه‌ای از قرارداد باید به کارگر تحویل گردد، اما در عمل خیلی از کارفرمایان از تحویل آن امتناع می‌ورزند که موجب بروز مشکلاتی برای کارگر در اثبات وجود رابطه یا مزایایی بالاتر از قانون می‌شود. البته امیدواریم با استقرار سامانه جامع روابط کار که کارفرمایان مکلف به ثبت قرارداد‌های خود در آن هستند، به میزان بسیار زیادی این عارضه برطرف می‌شود.