از سوی بانک رفاه ارائه شد/ شارژ مجدد کاراکارت

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در پاسخ به درخواست بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که حقوق خود را از بانک رفاه دریافت می کنند، شارژ مجدد اعتبار کاراکارت های صادر شده با اعتبار حداقل 5 میلیون ریال و حداکثر 100 میلیون ریال، با دوره بازپرداخت12 ماهه و با نرخ کارمزد 12 درصد امکان پذیر شد.
در این طرح مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی بر اساس اعتبارسنجی و حداکثر به میزان سه برابر حقوق و مزایای مستمر دریافتی با شرط پوشش دهی حداقل 25 درصد خالص حقوق و مزایای مستمرآنان برای بازپرداخت اقساط ماهانه بالحاظ سایر اقساط مشتری می توانند از فروشگاه های طرف قرارداد این طرح (اعم از فروشگاه زنجیره ای رفاه، اتکا، شهر فرش و ...) نسبت به خرید اقساطی کالا اقدام کنند.
شایان ذکر است، کارت هایی که سابق بر این صادر شده اند به مدت 4 سال اعتبار داشته و قابلیت شارژ مجدد دارند و در صورت تقاضا برای صدور کارت جدید متقاضیان باید به شعبه ای از بانک رفاه که حقوق مستمری خود را از آنجا دریافت می کنند، مراجعه کنند.
قابل توجه تمامی کارکنان دولت و سازمان های دولتی متقاضی استفاده از طرح یادشده که حقوق واریزی ماهانه آنان نزد بانک رفاه نیست، مبلغ اقساط از حقوق و مستمری افراد توسط دستگاه مربوطه کسر و برای واریز به حساب فروشگاه های طرف قرارداد به بانک رفاه ارائه خواهد شد.
همچنین برای افراد تا 68 سال (حایز شرایط برای بیمه عمر) در قبال تعهد کسر اقساط صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و افراد بالای 68 سال، معرفی ضامن کسر اقساط دار و با توثیق سپرده سرمایه گذاری بلندمدت مطابق قوانین و ضوابط توثیق سپرده برای تسهیلات و تعهدات ضرورت دارد.
متقاضیان محترم برای کسب اطلاعات بیشتر به یکی از شعب بانک رفاه در سراسر کشور مراجعه کنند.