رئیس کل بیمه‌مرکزی خبر داد:
جزئیات مذاکرات بیمه مرکزی با صندوق با وزارت رفاه
به گزارش ایران اکونومیست، غلامرضا سلیمانی در دومین گردهمایی سالانه ارزیابان حرفه ای خسارت گفت: برای اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی خسارت گام بر خواهیم داشت و این در حالی است که در تمام جهان حادثه وجود دارد اما شرکتهای بیمه باید التیام بخش مالی و جانی حادثه دیدگان باشند. رئیس کل بیمه مرکزی افزود: اگر بتوانیم خوب کار کنیم، بخشی از مشکلات مردم را حل می کنیم؛ البته لزومی ندارد شرکتهای بیمه ای وقتی حادثه رخ داد اقدام به جبران کنند، بلکه در بیمه های زندگی پیش از وقوع حادثه پرداخت داشته باشند تا فرد بتواند هزینه های درمان را بپردازد.
وی تصریح کرد: شرکتهای بیمه می توانند بخشی از زندگی افراد را تامین کنند؛ همانطور که صندوق های بازنشستگی خصوصی می تواند ایجاد شود که در این رابطه ما در قالب شرکتهای بیمه گر که در حیطه بیمه زندگی فعالیت می کنند به طور غیرمستقیم در این حوزه فعال شده ایم و صندوق های بازنشستگی خصوصی تشکیل شده اند و نباید اجازه دهیم صندوق بازنشستگی خصوصی جداگانه ای راه اندازی شود.
سلیمانی گفت: قانونگذار به این فکر افتاده تا بین بیمه گذار و بیمه گر، ارزیابان مستقلی باشند تا این ارزیابان ارزیابی حادثه را صورت داده و ارزیابی حقیقی را انجام دهند؛ بیمه مرکزی در سال ٨٢ آیین نامه مربوطه را نوشته که البته اصلاح هم شده است. اما ارزیابان باید به قوانین و مسائل بیمه ای مسلط باشند.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما به دنبال این هستیم تا ارزیابان دارای مجوز از بیمه مرکزی بتوانند با سیاست بیمه مرکزی مبنی بر برون سپاری امور بیمه ای کار کنند؛ اما ارزیابان تعدادشان کافی نیست و انتظار می رود ارزیابان در استانها بیشتر شوند و لزومی نباشد یک استان از ارزیاب استان دیگر یا تهران استفاده کند.
وی ادامه داد: ارزیابان این امکان را می دهند که هم بیمه گذار از دریافت خسارت کامل خود مطمئن باشد و هم بیمه گر این اطمینان را داشته باشد که اضافه پرداخت نکرده است.
سلیمانی با تاکید بر ضرورت کاهش خطا در ارزیابی های خسارت گفت: باید با درایت و اطلاعات کافی ارزیابی را انجام داد؛ ارزیابان می توانند به بیمه گران و کل بخش های جامعه از جمله پلیس کمک کنند.
وی با اشاره به حوادث و سوانح دریایی گفت: اتفاقی که برای یکی از کشتی ها در کانال سوئز رخ داد به دلیل عدم وجود شرکتهای ارزیابی بین المللی در ایران، نتوانست مشخص کند که ارزیابی خسارت سانحه به درستی انجام شده است یا خیر. لازم است شرکتهای ایرانی، مجوز بین المللی ارزیابی خسارت داشته باشند تا مطمئن باشیم که خسارت به درستی ارزیابی شده است.
سلیمانی گفت: با راه اندازی این شرکتهای بین المللی، درآمد شرکتهای ارزیاب بیشتر خواهد شد؛ به خصوص اینکه اکنون به دلیل شرایط تحریم حتی مجبور هستیم بیمه های اتکایی را هم داخلی انتخاب کنیم.
وی اظهار داشت: ارزیابان غیرمجاز باید از عرصه خارج شده و همه ارزیابان مجوز بیمه مرکزی را داشته باشند؛ البته ارزیاب نباید صرفا مجوز داشته باشد؛ بلکه ارزیابان باید اطلاعات تخصصی در رشته خاص داشته باشد.
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه انجمن ارزیابان حرفه ای خسارت صنعت بیمه باید فعال تر باشد، گفت: ما اعتقاد داریم که موارد غیرحاکمیتی را باید از بیمه مرکزی به انجمن واگذار کنیم.