نشست های تلفنی حوزه های مالی و پشتیبانی بانک رفاه با مشتریان برگزار شد

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران؛ در این نشست ها که 23 و 24 دی ماه سالجاری در محل مرکز ارتباطات مردمی و پاسخگویی بانک رفاه برگزار شد، سیدی مدیر امور مالی و سلیمیان مدیر امور پشتیبانی و رؤسای اداره های ذی ربط آنها طی دو ساعت نشست و گفت وگو مستقیم با مشتریان، به مسائل و چالش های جاری بانک در حوزه های مذکور پاسخ گفتند.
گفتنی است این نشست ها برای سایر حوزه های عملیاتی بانک رفاه نیز برگزار خواهد شد.