مرکز مطالعات تمدن اسلام و ایران در دانشگاه آزاد تاسیس می شود

به گزارش ایران اکونومیست از شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه، گزارش دانشگاه آزاد اسلامی در مورد تأسیس مرکز مطالعاتی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران در این دانشگاه ارائه شد.
در این گزارش با اشاره به ساختار تشکیلاتی این مؤسسه، برگزاری همایش‌های گرامی داشت مفاخر تمدن اسلام و ایران همچنین تشکیل گروه‌های پژوهشی از مهمترین اهداف این مؤسسه اعلام شد.
در بخش دیگری از این جلسه، علی اکبر ولایتی رئیس این جلسه در سخنانی، اظهار کرد: کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در اسفند ماه 1384 تشکیل شد.
ولایتی گفت: می‌توان از مواریث فرهنگی موجود در کشورمان برای چند هدف استفاده کرد که گردشگری تنها یکی از این اهداف است. در مورد مقبره محمد بن زکریای رازی در کمیته فرهنگ و تمدن اسلام و ایران اقدامات مناسبی انجام شده است و در موارد دیگر می‌توان از این الگو استفاده کرد.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه سخنان خود با اشاره به معماری شهر اصفهان، افزود: شهر اصفهان نمونه این تأثیر متقابل است که نهاد حکومت، دین، اقتصاد و تعلیم و تربیت در آن عجین شده است و از نظر جانمایی و ابعاد هندسی هم در این الگو تناسب کامل مشاهده می‌شود.