معاملات ارز شفاف می‌شود/ رفع مشکل عطش ارزی صنایع
معاملات ارز شفاف می‌شود/ رفع مشکل عطش ارزی صنایع

 به گزارش ایران اکونومیست؛  سیدحسین سلیمی  درباره تصویب مقررات بازار متشکل ارزی در شورای پول و اعتبار با بیان این مطلب افزود: بازار متشکل ارزی باعث می شود که بدانیم روند نرخ ارز کجا باید بایستد و کجا باید برود و عرضه و تقاضا نیز در این روند مشخص است.
وی و افزود: ایجاد بازار متشکل ارزی خواسته ای است که سال ها روی زمین مانده بود، با این حال کاش این مقررات در سال های گذشته به تصویب می رسید که با مشکلات ریالی و ارزی مواجه نبودیم.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه ادامه داد: در ماه های اخیر نیازهای ارزی فراتر از سطح واقعی است زیرا که به خاطر عدم گشایش های اعتباری، بازنگشتن بخشی از ارزهای صادراتی به خاطر تحریم ها و محدودیت هایی که در زمینه نقل و انتقال ارز وجود دارد، عطش ارزی در صنایع وجود دارد.
نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران تصریح کرد: اگر بازار متشکل ارزی در شرایطی که به خاطر کاهش عرضه ارز در بازار وجود دارد، ایجاد شود، ممکن است قیمت ها واقعی نباشد.
سلیمی توضیح داد این مقررات در شرایطی تصویب شده که به دلیل تقاضای زیاد، ممکن است نرخ ارز با شفافیت در بازار با شفافیت همراه نباشد؛ در حال حاضر نیاز برای ارز بالاست و صنایع نقدینگی ندارند و از سوی دیگر بانک ها نیز در اعطای وام با محدودیت روبه رو هستند و اگر این سه ابزار با یکدیگر همخوانی نداشته باشند، ممکن است قیمت ها در بازار متشکل ارزی واقعی نباشد.
وی در خصوص تصویب حساب ریالی مبتنی بر ارز که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده نیز گفت: متاسفانه در سال های گذشته چندین بار اعتماد مردم نسبت به سپرده های ارزی از بین رفته است زیرا که از مردم ارز گرفته و بعد آن را به ریال و با نرخ های تعادلی بازگرداندند.
عضو هیات مدیره بانک خاورمیانه خاطرنشان کرد: در صورتی که برخی ابهامات موجود درباره سپرده ریالی مبتنی بر ارز برطرف نشود، این سپرده در کاهش نقدینگی موفق نخواهد بود.