زمانبندی فراخوان جذب اعضای هیأت علمی در بهمن 97 اعلام شد

به گزارش ایران اکونومیست، فراخوان عمومی جذب هیأت علمی در روزهای 15تا 30 بهمن ماه انجام می شود. اعلام نیاز دانشگاه ها 27 دی ماه به پایان می رسد و بررسی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در بازه زمانی 29 دی ماه تا 6 بهمن ماه 97 ادامه دارد. اعلام نظر این مرکز به دانشگاه ها در روزهای 7 تا 14 بهمن ماه صورت می گیرد.
بر اساس اعلام مرکز جذب اعضای هیأت علمی، فرایند رسیدگی دانشگاه ها به پرونده ها در روزهای 4 اسفند 97 تا 20 خرداد 98 در نظر گرفته شده و فرایند تایید نهایی مرکز جذب در روزهای 21 خرداد ماه تا 31 تیرماه سال 98 انجام می شود.

**فرایند رسیدگی در دانشگاه ها
با در نظر گرفتن تعطیلات عید نوروز 98، زمانبندی رسیدگی به پرونده متقاضیان جذب نیز مشخص شد.
بر این اساس، اقداماتی نظیر بررسی، غربالگری اولیه و ارسال پرونده به کارگروه علمی، بررسی صلاحیت عمومی، استعلام و تحقیق در دانشگاه، تصمیم گیری در هیأت اجرایی جذب دانشگاه، اظهار نظر و همچنین ارسال پرونده متقاضیان مورد تایید هیأت اجرایی جذب دانشگاه به دبیرخانه هیأت مرکزی جذب در روزهای 4 اسفند 97 تا 20 خرداد 98 در بازه زمانی 107 روزه عملیاتی می شود.

**نکات مهم در جذب هیأت علمی
با توجه به محدودیت های مربوط به اختصاص ردیف استخدامی، مرکز جذب وزارت علوم به دانشگاه ها تاکید کرد که برای اعلام نیاز در این فراخوان صرفاً به ثبت حداقل ها در تطابق با نقشه جامع علمی کشور و مجوزهای مربوطه اکتفاء کرده و از هرگونه ثبت نیاز تخمینی خودداری کنند.
معتبر کردن تقاضاهای ثبت شده از وظایف مرکز نظارت و ارزیابی است که معمولاً در تطابق با مصوبات هیأت امنا، نقشه جامع علمی کشور و طرح راهبردی دانشگاه صورت می گیرد.
دانشگاه ها باید همراه با اعلام نیاز، شرایط اختصاصی خود و شرایط ویژه پذیرش رشته ها را قید کنند.
در صورت امکان هوشمندسازی سامانه جذب برای شرایط ویژه، پیش بینی لازم صورت می گیرد و اگر امکان فنی آن فراهم نباشد، شرایط اختصاصی به وضوح به اطلاع داوطلبان می رسد تا در مراحل غربالگری حذف گروهی داوطلبان اتفاق نیفتد.
بر اساس اعلام مرکز جذب وزارت علوم، شرایط اختصاصی نباید ناقض قوانین و مقررات جذب یا بر اساس انتخاب افراد از پیش تعیین شده تنظیم شود و نباید ظرفیت مشارکت عموم افراد واجد شرایط را محدود سازد.
یادآور می شود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هر سال دو فراخوان عمومی جذب هیأت علمی اعلام می کند.