دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران لغو شد

به گزارش ایران اکونومیست، در شکایت یکی از داوطلبان شرکت در آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال 97-96 آمده است: بر اساس ماده 5 قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب 1394، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی-پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده ام)، باید بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه یک را در آن کسب کردم و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت پذیرد.
شاکی تصریح کرده است: این در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می دارد « کسب حداقل 50 امتیاز از 100 امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل 40 امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیس های بین الملل و اقماری الزامی است». بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تاثیر 50 درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حد نصاب دانشگاه را به دست آورد، عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد حال آنکه دانشگاه ها تنها حق تصرف در 50 درصد نمره خود را دارا هستند.
در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری، شکایت مزبور را در دستور بررسی قرار داد و پس از دریافت لایحه دفاعیه مدیرکل امور حقوقی دانشگاه تهران، تشکیل جلسه داد و با اکثریت آرا مبادرت به صدور حکم کرد.
در حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده 5 قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال 1394 پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تاثیر 50 درصدی آزمون سازمان سنجش و تاثیر 50 درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه ها صورت می گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند «ت» ماده 3 قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می شود. از آنجا که مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق الذکر قانونگذار شده، مستند به بند یک ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.