دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
                                                        تله‌کابین سواری در شرق آلمان 
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
                                     جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
                                        یادبود قربانیان سرکوب کریسمس سال 1705 در آلمان
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
                                           استقبال از کریسمس در مرکز خرید هنگ‌کنگ
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
                                             مسابقات اسکی اسنوبرد در پیست توچال
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین
 
دیدنی ها: جشنواره مجسمه‌های یخی و برفی در هاربین، چین