قاضی سراج خبر داد؛
تشکیل پرونده قضایی برای بررسی علت تصادف نوربخش و تاج الدین

به گزارش ایران اکونومیست، قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه مراسم ترحیم نوربخش و تاج الدین اظهار کرد: برای تصادف نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و تاج الدین معاون پارلمانی این سازمان پرونده قضایی تشکیل شده و در حال بررسی مقدماتی است.