بخش معلولان هشت رشته ورزشی به فدراسیون های متبوع منتقل شد
به گزارش ایران اکونومیست؛ عبدالحمید احمدی، با اعلام این مطلب، افزود: در نشست امروز (دوشنبه) معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش با مسئولان کمیته ملی پاراالمپیک و روسای این فدراسیون ها این انتقال طی تفاهم نامه ای صورت پذیرفت و نهایی شد.

وی با اشاره به اینکه این انتقال براساس الزامات قانونی فدراسیون های جهانی صورت می گیرد، افزود: فدراسیون های جهانی در راستای توسعه ورزش حرفه ای و همگانی در بخش جانبازان و معلولان از فدراسیون های ملی کشورهای عضو درخواست کردند این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند و برهمین اساس این هشت فدراسیون طی تبادل تفاهم نامه بخش معلولان رشته های خود را از فدراسیون جانبازان و معلولان تحویل گرفتند.

معاون فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزیر ورزش با بیان اینکه این وزارت خانه همواره نگاه حمایتی به فدراسیون جانبازان و معلولان داشته است، ادامه داد: هم اکنون نیز با انتقال این هشت رشته از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولان به فدراسیون های مربوطه به طور رسمی توسعه ورزش معلولان در وظایف ذاتی فدراسیون های ملی قرار خواهد گرفت.

«محمد رضا داور زنی» معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان و «محمود خسروی وفا» رییس کمیته ملی پاراالمپیک این تفاهم نامه را در حضور «حمید علی صمیمی» رییس فدراسیون جانبازان و معلولان و روسای این هشت فدراسیون امضا کردند.
 
** نگاه حمایتی فدراسیون به ورزش جانبازان و معلولین از این پس وظیفه ای است
محمدرضا داورزنی معاون ورزش حرفه ای و قهرمانی وزیر ورزش در این نشست گفت: فدراسیون ها نسبت به ورزش جانبازان و معلولین نگاه حمایتی داشتند و اکنون با انتقال ماموریت هشت رشته از فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین به فدراسیون های مربوطه باعث خواهد شد که پوشش ورزش این قشر در قالب وظایف ذاتی فدراسیون ها قرار گیرد و نگاه وظیفه ای نیز علاوه بر نگاه حمایتی به وجود آید.

وی افزود: آنچه مسلم است اکنون فدراسیون هایی که در قالب این انتقال قرار گرفته اند، ماموریت شان اضافه شده و قطعا با افزایش ماموریت ها، اعتبارات آنها نیز افزوده خواهد شد.

داورزنی خاطرنشان کرد: قبل از این انتقال فدراسیون ها از محل اختصاص 27 صدم درصد از مالیات بر ارزش افزوده اعتباری دریافت نمی کردند اما با این انتقال قطعا از این محل نیز فدراسیون ها دریافتی هایی دارند که می توانند نه تنها برای انجام ماموریت های جدید از آن بهره ببرند بلکه این فرصت نیز پدید می آید که با این اعتبارات جدید شرایط بهتری را برای افزایش امکانات و زیرساخت های رشته ورزشی متبوع خود فراهم آورند.

محمود خسروی وفا رییس کمیته ملی پارالمپیک نیز در این نشست اظهار داشت: این انتقال یک فرصت است و با توجه به تاکید فدراسیون جهانی یک قانون محسوب می شود و به صورت رسمی باید از ابتدای سال آینده اجرایی شود.

وی افزود: حمایت از ورزش جانبازان و معلولین در رشته های مختلف از جمله این هشت رشته که قبلا از سوی فدراسیون ها انجام می شد از این پس دیگر باید به صورت قانونی محقق شود.